Producten

Gerst

 • Vocht: <15%
 • Soortelijk gewicht: 62/63 kg/hl
 • Bijmenging: <2%
 • Gekiemde zaden: <2%

Tarwe

 • Vocht: <15%
 • Soortelijk gewicht: 72/73 kg/hl
 • Bijmenging: <2%
 • Gekiemde zaden: <2%

Maïs

 • Vocht: <15,5%
 • Soortelijk gewicht: 72/73 kg/hl
 • Bijmenging: <2%
 • Breuk: 20%